Ubezpieczenie w czasie pandemii

  • Post category:Europa / Włochy
  • Reading time:8 mins read

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa COVID-19. Dwa dni później podczas wieczornej konferencji Mateusz Morawiecki ogłosił plan zamknięcia granic, który wszedł w życie 15 marca. Wielu z nas było wtedy lub nadal przebywa za granicą. Jak w czasie pandemii działa ubezpieczenie podróżne? Czy obejmuje ewentualne leczenie nowego koronawirusa? Przeczytaliśmy dla Was ogólne warunki ubezpieczenia kilku firm i zebraliśmy je w tym artykule.

Osoba kupuje ubezpieczenie podróżne

Photo by Helloquence on Unsplash

EKUZ

EKUZ to ubezpieczenie działające we wszystkich krajach Unii, w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie i na Islandii. Karta jest wydawana wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem w Polsce. Można ją uzyskać w oddziale NFZ lub zamówić pocztą. 

Jak działa EKUZ?

Po pierwsze, EKUZ działa wyłącznie w przypadkach nagłych i niezbędnych. Nie otrzymamy refundacji za leczenie wcześniej planowane, badania okresowe, przegląd dentystyczny czy poprawę nosa.

Po drugie, posiadając kartę EKUZ często zdarza się, że za leczenie i tak musimy zapłacić. Jak to i dlaczego? W niektórych krajach NFZ rozlicza się bezpośrednio z podobną instytucją w danym państwie. Niestety zdarza się też tak, że w niektórych miejscach za leczenie trzeba będzie najpierw zapłacić. Później natomiast, możemy ubiegać się o refundację składając wniosek w NFZ (wniosek znajdziecie tutaj). 

Po trzecie, leczenie otrzymamy na takich zasadach jakie panują w danym kraju. Nie w każdym z krajów Unii pełne leczenie jest opłacane przez służbę zdrowia. W Austrii zapłacisz za wezwanie karetki i nie możesz liczyć na jakikolwiek zwrot przy wypadku narciarskim. We Francji z własnej kieszeni musisz opłacić 30% honorarium lekarza, w innych krajach są to jeszcze inne koszty.  

Ale najważniejsze, nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, że karta EKUZ przestaje działać w czasie pandemii. Każdy z nas jest nadal objęty ubezpieczeniem. Pamiętajcie jednak, że w niektórych krajach najpierw musimy zapłacić za leczenie, aby potem otrzymać refundację w Polsce. Niestety koszty przy leczeniu koronawiusa mogą być bardzo wysokie. 

EURO26

Euro26 to bardzo popularna karta ubezpieczeniowa, szczególnie wśród młodych podróżników i studentów na programie Erasmus. Karta zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń AXA.

Czy karta działa w czasie pandemii?

Na stronie Euro26 czytamy, że w warunkach ubezpieczenia nie ma wyłączenia w przypadku epidemii. W przypadku zachorowania na COVID-19 jesteśmy traktowani tak jak przy każdym innym, nagłym zachorowaniu. 

Inną sprawą natomiast jest stan wyjątkowy

Jeżeli w kraju, w którym przebywamy, wprowadzono stan wyjątkowy, to ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego stanu, a ubezpieczenie wygasa po 7 dniach od wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

Więcej o karcie EURO26 przeczytacie tutaj

Karta Planeta Młodych

Karta Planeta Młodych to korzystne cenowo ubezpieczenie podróżne dla ludzi od 4 do 31 roku życia. 

Jak Karta Planeta Młodych działa w czasie pandemii?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia Karty Planeta Młodych czytamy, że 

Ubezpieczyciel nie pokrywa również kosztów powstałych wskutek (co oznacza istnienie związku przyczynowo- skutkowego):
1. epidemii lub skażeń, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed dniem rozpoczęcia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej

więc jeśli epidemia wybuchła przed Waszą podróżą, to Planeta Młodych nie pokryje kosztów leczenia.

Alianz

Alianz w warunkach ubezpieczenia podaje informację o wyłączeniu od odpowiedzialności w czasie epidemii, jeśli ta została ogłoszona w kraju, w którym nastąpił wypadek.

Z odpowiedzialności Allianz wyłączone są koszty leczenia, koszty transportu i koszty usług assistance, które powstały w następstwie: 
14) epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zajścia Wypadku ubezpieczeniowego

Allianz zastrzega również, że ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenie kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie, nie działa w przypadku epidemii ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia.

AXA

Na stronie AXA czytamy, że ubezpieczenia podróżne obowiązują przy nieprzewidzianych zdarzeniach. Jeśli już wiemy o pandemii, jesteśmy świadomi zagrożenia, a nadal wybieramy się w podróż, to w takiej sytuacji ubezpieczenie nie działa. Dlatego wszystkie polisy zakupione po 11.03.2020 nie obejmują zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa. Natomiast jeśli podróż rozpoczęliśmy przed ogłoszeniem pandemii przez WHO, wtedy AXA nadal będzie świadczyć ochronę. 

Generali

Generali, podobnie jak AXA, nie pokrywa kosztów leczenia i pomocy medycznej, jeśli rozpoczęliśmy swoją podróż po ogłoszeniu pandemii. Jeżeli podróż rozpoczęła się przed dniem 11 marca, to podróżujący jest objęty ubezpieczeniem na standardowych warunkach.

Warta

Warta to jedna z niewielu firm, gdzie pandemia i epidemia są wyłączeniem tylko przy ubezpieczeniu samochodu w podróży. 

„W ubezpieczeniu zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie WARTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczością,”

W przypadku zachorowania na koronawirusa firma pokrywa koszty leczenia tak samo jak w przy każdej innej chorobie. 

PZU

PZU, podobnie jak inne firmy ubezpieczeniowe, nie pokrywa kosztów leczenia ani kosztów rezygnacji, lub skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku, w czasie epidemii o której ubezpieczony wiedział przed wyjazdem. 

„Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie: epidemii, o których władze docelowego kraju podróży poinfor- mowały w środkach masowego przekazu, o czym ubezpieczony mógł powziąć informację przed wyjazdem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia;”

Mamy nadzieję, że nikomu z Was te informacje nie będą potrzebne i wszyscy będziecie zdrowi w czasie swoich podróży.

Jeśli planowaliście lot Ryanairem i został on niedawno odwołany i chcielibyście otrzymać zwrot za lot, to zajrzyjcie na nasz wpis z instrukcją, jak to zrobić. Znajdziecie go klikając tutaj.

Dodaj komentarz